12:00

Budějovická - V. Amerika - Karlštejn

13:40 a každou hodinu

Kyvadlová doprava z V. Ameriky do Karlštejna vždy v celou

1340 a každou hodinu

Kyvadlova doprava z Karlštejna na V. Ameriku vždy v xx:40

17:40

Karlštejn - V. Amerika - Praha

Shuttle bus

From Velka Amerika to Karlstejn, station every hour XX:00

Shuttle bus

From Karlstejn to V. Amerika every hour XX:40

Karlštejn

Mezi nádražím v Karlštejně a lomem Velká Amerika zajišťujeme kyvadlovou dopravu s návazností na vlak

69,-Kč

cards-all.png

Jízdenky také zakoupíte u řidiče, platba možná i kartou. Tickets is available in driver, we accept cards

7a6d6857-ff15-4749-a312-0301babf6c10.jpg

Karlštejn, gotický skvost a nejznámější český hrad, nechal podle plánů Matyáše z Arrasu postavit král a císař Karel IV. jako místo pro uložení svatých ostatků a říšských korunovačních klenotů. Při prohlídce navštívíte Císařský palác, prohlédnete si i Pokladnici a Klenotnici s replikou Svatováclavské koruny českých králů v Mariánské věži a nahlédnout můžete i do kaple sv. Kříže, kde se dochovala původní nástěnná výzdoba s deskovými obrazy z dílny mistra Theodorika.

V Karlštejně můžetenavštívit Muzeum voskových figurín, vydat se na jedinečnou procházku časem do Domu hodin, ochutnat výbornou medovinu anebo si obhlédnout kolekci starých i novějších českých betlémů z klasických i netradičních materiálů v Muzeu betlémů. Hrad i blízké golfové hřiště z výšky si prohlédnete při vyhlídkovém letu, a pokud vás přilákají další zajímavá místa Karlštejnska, povedou vás obří šachové figurky, takzvané Karlštejnské šachy, rozeseté po jednotlivých obcích.

A máme pro vás ještě jeden TIP,  více se dozvíte na palubě našich minibusů.

Naše minibusy zastaví nejdříve pod hradem u čerpací stanice MOL a dále končí u vlakového nádraží, stejně tak zastavuje cestou zpět do Prahy přes lom Velká Amerika.

Karlštejn, a Gothic gem and the most famous Czech castle, was built by King and Emperor Charles IV according to the plans of Matthias of Arras. as a place to store holy relics and imperial coronation jewels. During the tour you will visit the Imperial Palace, you will also see the Treasury and the Jewel Box with a replica of the St. Wenceslas Crown of the Czech kings in the Marian Tower and you can also see the chapel of St. Crosses, where the original wall decoration with panel paintings from the workshop of Master Theodoric has been preserved. To In Karlštejn, you can visit the Museum of Wax Figures, take a unique walk through time to the House of Clocks, taste excellent mead or see a collection of old and newer Czech nativity scenes from classic and non-traditional materials at the Museum of Nativity Scenes. You can see the castle and the nearby golf course from a height during a sightseeing flight, and if you are attracted by other interesting places in the Karlštejn region, you will be guided by giant chess pieces, the so-called Karlštejn Chess, scattered throughout the villages. To Our minibuses first stop under the castle at the MOL gas station and then end at the train station, as well as stop on the way back to Prague via the Velká Amerika quarry.