top of page

Karlštejn

Mezi nádražím v Karlštejně a lomem Velká Amerika a také Sv. Janem p. Skalou zajišťujeme kyvadlovou dopravu s návazností na vlak. První a poslední spoj jezdí z a do Prahy,

cards-all.png

Jízdenky také zakoupíte u řidiče, platba možná i kartou. Tickets is available in driver, we accept cards

Kyvadlová linka není v provozu od 1.12.2022 do 31.3.2023

7a6d6857-ff15-4749-a312-0301babf6c10.jpg

Karlštejn, gotický skvost a nejznámější český hrad, nechal podle plánů Matyáše z Arrasu postavit král a císař Karel IV. jako místo pro uložení svatých ostatků a říšských korunovačních klenotů. Při prohlídce navštívíte Císařský palác, prohlédnete si i Pokladnici a Klenotnici s replikou Svatováclavské koruny českých králů v Mariánské věži a nahlédnout můžete i do kaple sv. Kříže, kde se dochovala původní nástěnná výzdoba s deskovými obrazy z dílny mistra Theodorika.

V Karlštejně můžetenavštívit Muzeum voskových figurín, vydat se na jedinečnou procházku časem do Domu hodin, ochutnat výbornou medovinu anebo si obhlédnout kolekci starých i novějších českých betlémů z klasických i netradičních materiálů v Muzeu betlémů. Hrad i blízké golfové hřiště z výšky si prohlédnete při vyhlídkovém letu, a pokud vás přilákají další zajímavá místa Karlštejnska, povedou vás obří šachové figurky, takzvané Karlštejnské šachy, rozeseté po jednotlivých obcích.

A máme pro vás ještě jeden TIP,  více se dozvíte na palubě našich minibusů.

Naše minibusy zastaví u vlakového nádraží kde je nástup i výstup.

Karlštejn, a Gothic gem and the most famous Czech castle, was built by King and Emperor Charles IV according to the plans of Matthias of Arras. as a place to store holy relics and imperial coronation jewels. During the tour you will visit the Imperial Palace, you will also see the Treasury and the Jewel Box with a replica of the St. Wenceslas Crown of the Czech kings in the Marian Tower and you can also see the chapel of St. Crosses, where the original wall decoration with panel paintings from the workshop of Master Theodoric has been preserved. To In Karlštejn, you can visit the Museum of Wax Figures, take a unique walk through time to the House of Clocks, taste excellent mead or see a collection of old and newer Czech nativity scenes from classic and non-traditional materials at the Museum of Nativity Scenes. You can see the castle and the nearby golf course from a height during a sightseeing flight, and if you are attracted by other interesting places in the Karlštejn region, you will be guided by giant chess pieces, the so-called Karlštejn Chess, scattered throughout the villages. 

bottom of page