top of page

lomy Amerika

lom Amerika.jpg

Místo, kde se filmoval Limonádový Joe, ale také někdejší cílová stanice nepohodlných politických vězňů. To všechno jsou vápencové lomy Velká a Malá Amerika. Přijeďte poznat krásy Českého krasu, Karlštejna a okolí.

Velká Amerika – český Grand Canyon je vápencový, asi 800 m dlouhý, 200 m široký, až 100 m hluboký zatopený lom. Na jeho dně se nachází dvě navzájem propojená jezírka s průzračnou vodou, kterí zejména v létě lákají ke koupání. Bohužel brána do lomu je trvale zavřená a tak i přes přísný zákaz řada lidí slézá po skalách na dno Velké Ameriky, což je poměrně nebezpečné a nelze doporučit. Bezpečně si lze lom prohlédnout z vyhlídky přímo u parkoviště, nebo z pěšin vedoucích kolem Velké Ameriky. Můžete si zajít také do blízkého lomu Mexiko a nedaleké Malé Ameriky.

The place where Lemonade Joe was filmed, but also the former destination of uncomfortable political prisoners. These are all limestone quarries in the Americas. Come and discover the beauties of the Czech Karst, Karlštejn and its surroundings. To Great America - The Czech Grand Canyon is a limestone, about 800 m long, 200 m wide, up to 100 m deep flooded quarry. At its bottom, there are two interconnected lakes with clear water, which are especially attractive for swimming. Unfortunately, the gate to the quarry is permanently closed, so despite the strict ban, many people descend the rocks to the bottom of Great America, which is quite dangerous and cannot be recommended. The quarry can be safely seen from the viewpoint right next to the parking lot, or from the footpaths leading around Great America. To Ours will take you to the parking lot and continue to Karlštejn, from where it departs returns via Great America.

bottom of page