lomy Amerika

Zajišťujeme kyvadlovou dopravu z a do lomu Velká Amerika každou hodinu z Karlštejna s návazností na vlak

Kyvadlová linka není v provozu od 1.12.2022 do 31.3.2023

69,- Kč

cards-all.png

Jízdenky také zakoupíte u řidiče, platba možná i kartou. Tickets is available in driver, we accept cards

JB5f3e24_26_01_LOM_AMERIKA.jpg

Místo, kde se filmoval Limonádový Joe, ale také někdejší cílová stanice nepohodlných politických vězňů. To všechno jsou vápencové lomy Velká a Malá Amerika. Přijeďte poznat krásy Českého krasu, Karlštejna a okolí.

Velká Amerika – český Grand Canyon je vápencový, asi 800 m dlouhý, 200 m široký, až 100 m hluboký zatopený lom. Na jeho dně se nachází dvě navzájem propojená jezírka s průzračnou vodou, kterí zejména v létě lákají ke koupání. Bohužel brána do lomu je trvale zavřená a tak i přes přísný zákaz řada lidí slézá po skalách na dno Velké Ameriky, což je poměrně nebezpečné a nelze doporučit. Bezpečně si lze lom prohlédnout z vyhlídky přímo u parkoviště, nebo z pěšin vedoucích kolem Velké Ameriky. Můžete si zajít také do blízkého lomu Mexiko a nedaleké Malé Ameriky.

Náš spoj vás přiveze až k parkovišti a pokračuje dále do Karlštejna, odkud se vrací zpět přes Velkou Ameriku. Máte tak čas si prohlídnout lom.

The place where Lemonade Joe was filmed, but also the former destination of uncomfortable political prisoners. These are all limestone quarries in the Americas. Come and discover the beauties of the Czech Karst, Karlštejn and its surroundings. To Great America - The Czech Grand Canyon is a limestone, about 800 m long, 200 m wide, up to 100 m deep flooded quarry. At its bottom, there are two interconnected lakes with clear water, which are especially attractive for swimming. Unfortunately, the gate to the quarry is permanently closed, so despite the strict ban, many people descend the rocks to the bottom of Great America, which is quite dangerous and cannot be recommended. The quarry can be safely seen from the viewpoint right next to the parking lot, or from the footpaths leading around Great America. To Ours will take you to the parking lot and continue to Karlštejn, from where it departs returns via Great America.

Svatý Jan pod Skalou

Prodloužení linky z Karlštejna na Velkou Ameriku a dále až do Svatý Jan pod Skalou.

 

Kostel Narození svatého Jana Křtitele s jeskyní svatého Ivana je raně barokní stavba z let 1657–1661 postavená podle plánů Carla Luraga. Uprostřed kostela stojí náhrobek svatého Ivana, ve kterém je umístěna schránka se světcovými ostatky. Kostel je propojen se starým skalním kostelem – jeskyní svatého Ivana. V části skalního kostela je zachována přirozená travertinová jeskyně, zdobená původní krápníkovou výzdobou. Hned vedle kostela, pod oknem Ivanovy jeskyně vyvěrá silný pramen léčivé vody, Pramen svatého Ivana.

V kostele se nacházejí jeskynní prostory, v nichž podle legendy žil a byl pochován v 9. století poustevník Ivan, syn polabského (obodritského) knížete Gostimysla (zkoumání kosterních pozůstatků potvrdilo, že kostra je tisíc let stará a patřila muži, který žil dlouho ve vlhku a živil se vegetariánsky). Místními lidmi byl od začátku považován za svatého a za prvního českého světce, ještě před svatou Ludmilou a svatým Václavem.[zdroj?!]

Dominantou vesnice je 50–60 metrů vysoký[12] pás impozantních vápencových masivů Svatojánské skalní stěny, která se v nejvyšším místě vypíná do výšky 150 metrů[13] nad klášter a dominuje tak celému okolí. Asi v polovině cesty k vyhlídce u kříže na vrcholu skály, na ostrohu nad údolím, je barokní kaple Povýšení svatého Kříže z roku 1714. Na vrcholu skály existovalo pravěké hradiště U Kříže, z něhož se dochovala část čelního opevnění.[14]

V obci je hřbitov s kaplí svatého Maxmiliána v neogotickém slohu, kterou projektoval Bernhard Grueber. V kryptě kaple se nachází rodinná hrobka Bergerů. Kapli s rodinnou hrobkou dal postavit v letech 1847–1849 JUDr. Maxmilián Berger, předseda spolku pro postavení Národního divadla v Praze.

Svatým Janem protéká potok Loděnice, místně nazývaný Kačák, který na svém zbývajícím toku k ústí do Berounky proráží pod kopcem Třesina u sousední vesnice Hostim ukloněné souvrství devonských vápenců a vytváří působivou skalní stěnu. Při větších deštích se jindy tichý potok dokáže rozvodnit a krátce zaplavit můstek i okolní komunikaci. V nedaleké trampské osadě Fort Adamson vznikla populární píseň „Kačák hučí jak Mississippi“.[15]

Kyvadlová linka není v provozu od 1.12.2022 do 31.3.2023

69,- Kč

Z / do lomu Velká Amerika

99,- Kč

Z / do Karlštejna

139,- Kč

Z / do Prahy