top of page

Vyhlídka Máj

Ikonická Vyhlídka Máj nabízí jednu z nejúchvatnějších scenérií pohledu na krajinu. Nás spoj vás přiveze do obce Teletín a máte možnost volnou chůzí cca 1 km přijít až na tuto vyhlídku. Prosíme při pohybování se na vrcholku vyhlídky o maximální opatrnost a také o dodržování pokynů obce Krňany.  Spoj je přizpůsobený tak, abyste měli dostatek času si všechny vyhlídky prohlédnout.

Cena zpáteční jízdenky 299,- Kč

Odjezd (dle jízdního řádu) ve 13:00 hod. od metra C Budějovická 

Příjezd ve 14:00 do obce Teletín - pěšky cca 1 km na vyhlídky

Odjezd v 16:00 z Teletína do Prahy

Příjezd v 17:00 na Budějovická, metro C

Maj.jpg

The iconic Maj Viewpoint offers of the most breathtaking scenery of the landscape. The minibus route will take you to the village of Teletín and you have the opportunity to walk about 1 km to this viewpoint. When moving at the top of the prospect, we ask for maximum caution and also for following the instructions of the village of Krňany. Our minibus  leaves an hour after arrival.

 

To We wish you a wonderful experience

Знаменитая майская смотровая площадка предлагает один из самых захватывающих пейзажей. Связь приведет вас в деревню Телетин, и у вас есть возможность пройти около 1 км до этой смотровой площадки. При движении вверху проспекта просим соблюдать максимальную осторожность, а также следовать указаниям села Крняны. Наша связь отправляется через час после прибытия.

 

К Желаем вам прекрасного опыта

Cena jízdenky 139,- zpáteční 250,-

bottom of page